تابلو اعلانات

در جلسه شورای معادن خراسان شمالی از نقشه زمین شناسی یکپارچه استان رونمایی شد.

در سومین جلسه شورای معادن استان خراسان شمالی با حضور دکتر خباز، استاندار خراسان شمالی، دکتر طاهری، مدیر کل زمین شناسی منطقه شمال شرق و مهندس حسین زاده، نماینده این اداره کل، از نقشه های زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی رونمایی گردید.

به گزارش دفتر نمایندگی خراسان شمالی، در سومین جلسه شورای معادن استان که در روز شنبه 97/5/20 در محل استانداری خراسان شمالی برگزار گردید، دکتر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، گزارش کاملی از پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال اجرا (ژئوفیزیک هوایی، حفاری اکتشافی و ...) در استان ارائه نمود که با توجه به پیگیری های بعمل آمده، پروژه ها از پیشرفت قابل قبول برخوردار بودند. 

دکتر محمدرضا خباز، استاندار خراسان شمالی، ضمن ارزیابی مناسب از عملکرد اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق در خصوص پیشرفت پروژه ها در استان بیان داشت که مطالعات سازمان زمین شناسی در حقیقت نوعی سرمایه گذاری ماندگار و موثر در توسعه اقتصادی کشور و استان محسوب می گردد.
در این جلسه با پیشنهاد تأمین تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز و همچنین زمین مناسب برای احداث ساختمان اداری نمایندگی این اداره کل با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موافقت گردید.
همچنین از نقشه زمین شناسی یکپارچه استان که توسط کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و با همکاری دفتر نمایندگی خراسان شمالی تهیه شده بود، رونمایی شد.
 
 
 
 
اخبار و رویدادها
Copyright 2010 GSI